Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm i instytucji:

  • zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych
  • których personel należy do grup podwyższonego ryzyka
  • które ubiegają się o uzyskanie certyfikacji jakości produkcji i usług oraz innejcertyfikacji międzynarodowej opartej o standardy europejskie (np.: ISO, G.M.R)
  • na które obowiązek szkolenia został narzucony przez ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów.