Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem

Podyplomowe Studia Terapii i Edukacji Osób z Autyzmem

Cel studiów:

przygotowanie do prowadzenia terapii i edukacji osób z autyzmem w różnych okresach życia:
– wczesnego wspomagania małego dziecka,
– wychowania i nauczania dziecka w wieku szkolnym,
– wspierania i terapii osób dorosłych.

Kwalifikacje:

Słuchacze uzyskują kwalifikacje do pracy zgodnie z treścią par. 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z 2009 r.)

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

  • Pedagogika specjalna,
  • Elementy psychologii klinicznej małego dziecka,
  • Symptomatologia i epidemiologia autyzmu,
  • Diagnostyka autyzmu,
  • Terapia osób z autyzmem,
  • Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych,
  • Nauczanie i wychowanie dzieci autystycznych,
  • Integracja sensoryczna,
  • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
  • Praktyka.

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 350 h, w tym praktyki: 120 h

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE