Terapia Pedagogiczna

Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy absolwentów kierunków – psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna)

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 •  wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii,
 • kształtowanie kompetencji językowych,
 • kształtowanie kompetencji matematycznych,
 • logopedia,
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • postępowanie terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • konstruowanie planu działań wspierających (PDW),
 • organizacja procesu terapeutycznego,
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
 • praca z rodziną dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • trening w zakresie neutralizacji agresji,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 360

w tym praktyka: 60 h

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE