TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH – maj 2018r.

TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH – maj 2018r.

 

Data Godzina Przedmiot
04  maja 2018r. godz. 8.30   –

godz. 13.30 –

język polski pisemny (pp)

język polski pisemny (pr)

05  maja 2018r. godz. 8.30  –

godz. 8.30  –

język angielski ustny

język niemiecki ustny

07  maja 2018r. godz. 8.30 – matematyka pisemny (pp)
08  maja 2018r. godz. 8.30  –

godz. 13.30 –

język angielski pisemny (pp)

język angielski pisemny (pr)

09  maja 2018r. godz. 8.30 – matematyka pisemny (pr)
10  maja 2018r. godz. 8.30 – biologia  pisemny (pr)
11  maja 2018r. godz. 8.30 – wiedza o społeczeństwie pisemny (pr)
12  maja 2018r. godz. 8.30 – język polski ustny
14  maja 2018r. godz. 8.30  –

godz. 13.30 –

fizyka  pisemny (pr)

geografia pisemny (pr)

15  maja 2018r. godz. 8.30 –

godz. 13.30 –

język niemiecki pisemny (pp)

język niemiecki pisemny (pr)

16  maja 2018r. godz. 13.30 – historia  pisemny (pp +pr)

pp –poziom podstawowy;  pr– poziom rozszerzony

 

UWAGA:

  1. Egzaminy pisemne i ustne odbywają się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie dla wszystkich szkół ZDZ – Konin, Słupca, Turek.
  2. Szczegółowe listy na egzaminy ustne dostępne w sekretariacie i gablocie szkolnej.