Slide background

Szkolenia w metodach
MMA, MAG, TIG, GAS

Weryfikacyjne egzaminy spawaczy

W naszych Centrach i Ośrodkach Kształcenia organizujemy egzaminy weryfikacyjne dla spawaczy po podstawowych kursach spawania.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza, które utraciło dwuletnią ważność,
  • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych podstawowych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw.

Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

  • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,
  • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.

Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania przedłużenia ważności posiadanego świadectwa na kolejne dwa lata lub otrzymania nowego świadectwa.

Opłata za egzamin weryfikacyjny w jednej metodzie spawania do końca bieżącego roku wynosi 300zł.

W razie organizowania egzaminu weryfikacyjnego na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzenia egzaminu na jego terenie, opłata zostanie zmniejszona o koszty materiałowe i eksploatacyjne.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy odbywają się po uzgodnieniu terminu z organizatorem.