Wychowanie do Życia w Rodzinie

Podyplomowe Studia Wychowania do Życia w Rodzinie

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • etyka zawodu,
 • podstawowe zasady i instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • podstawowe zagadnienia biomedyczne,
 • wybrane zagadnienia seksuologii i seksiatrii,
 • socjologia rodziny,
 • dekonstruowanie przekazów medialnych,
 • trening asertywności,
 • technologie informacyjne,
 • psychopedagogiczne aspekty życia rodzinnego,
 • metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”,
 • komunikacja interpersonalna,
 • problemy rozwoju i samorealizacji człowieka,
 • profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową,
 • wybrane problemy z zakresu patologii społecznej,
 • seminarium dyplomowe,
 • promocja zdrowia rodziny.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 350

 

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE