Zarządzanie kadrami

Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami

Kwalifikacje:

Doskonalenie zarządzania kadrami przez kadrę kierowniczą oraz pracowników działów personalnych

 

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

  • zarządzanie kadrami w firmie,
  • dział zarządzania kadrami w firmie,
  • systemy zarządzania kadrami,
  • prawne uwarunkowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwie,
  • administracja kadrowa,
  • psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi.

 

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 230