ZDZ w Koninie zaprasza na szkolenie „Obsługa suwnic”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9  zaprasza na  szkolenie „Obsługa suwnic” 

 

Rozpoczęcie : 22 XI 2019 godz. 14.30

Koszt szkolenia 650 zł z egzaminem UDT

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl lub telefonicznie            63 242 08 96 w.323