Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Glazurnik – Posadzkarz / Płytkarz

Glazurnik okłada ściany płytkami ceramicznymi szkliwionymi (glazurą), płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi (marblitowymi), mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów, do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.), do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami oraz maszyn i urządzeń do transportu materiałów na placu budowy.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót okładzinowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
 • ocenianie jakości materiałów okładzinowych;
 • organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych na placu budowy;
 • przygotowanie ścian pod ułożenie glazury lub innych płytek;
 • ustalanie lica okładzin ściennych;
 • sortowanie płytek ściennych wg odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu i zwichrowania powierzchni;
 • przycinanie płytek i wycinanie w nich otworów;
 • układanie płytek szkliwionych przy użyciu zaprawy lub kleju na ścianach płaskich;
 • formowanie spoin między płytkami;
 • wykonywanie cokolików z płytek terakotowych;
 • układanie płytek mozaikowych terakotowych naklejonych na papierze;
 • układanie okładzin ściennych z witromozaiki;
 • układanie pojedynczych płytek terakotowych lub mozaiki szklanej we wzory;
 • okładanie wypukłych lub wklęsłych fragmentów ścian glazurą, terakotą, witromozaiką itp.;
 • okładanie filarów i kolumn płytkami ceramicznymi, szklanymi, kamiennymi i z tworzyw sztucznych;
 • licowanie cokołów i podokienników płytkami i kształtkami klinkierowymi;
 • naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek;
 • oklejanie płytkami ekranów wannowych i zasłaniających kanały z przewodami sanitarnymi;
 • mocowanie do ścian wieszaków, mydelniczek i półeczek ceramicznych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie posadzki z płytek lastrykowych, kamionkowych, ceramicznych szkliwionych, kamiennych itp.;
 • wykonywanie renowacji okładzin ściennych w obiektach zabytkowych;
 • wykonywanie mozaik ozdobnych (artystycznych) po przeszkoleniu.

Posadzkarz wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic synteycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
 • ocenianie jakości materiałów podłogowych;
 • organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych materiałów na placu budowy;
 • wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek;
 • wykonywanie izolacji akustycznych podłóg;
 • sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych;
 • wyznaczanie powierzchni posadzek i rysunków ornamentów;
 • przygotowanie mieszanek cementowych, lastrykowych, estrychgipsowych, ksylolitowych itp. sposobem ręcznym i zmechanizowanym;
 • przygotowanie klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg;
 • dobieranie płytek podłogowych o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie;
 • powlekanie klejem podkładu oraz płytek i wykładzin, układanie ich i dociskanie do podkładu;
 • wykonywanie cokolików przy posadzkach;
 • mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie posadzek jastrychowych cementowych, lastrykowych, estrychgipsowych, ksylolitowych itp.;
 • wykonywanie posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie posadzek z płytek PCW i innych tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie podłóg z płytek lastrykowych, kamionkowych, terakotowych, kamiennych itd.;
 • szlifowanie posadzek mineralnych;
 • układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie okładzin ścian z płytek lastrykowych, ceramicznych i kamiennych po dodatkowym

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał