Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparko-ładowarki, ładowarki i koparki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy maszyn budowlanych. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg, gdzie zagęszczarka służy do zagęszczania i wyrównywania terenu. 

Praca na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 1-1,5 tyg.

Cena: ok. 700 zł

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał